Štiepkovače samohybné HYGIENA LESA
Profi štiepkovač pre hygienu lesa 16-23
Profi štiepkovač pre hygienu lesa 16-23
Profi štiepkovač pre hygienu lesa SAFE-Trak 16-23 - výkon = spoľahlivosť = bezpečnosť - s kapacitou vstupného otvoru 160mm x 230mm - určený do terénu (je na pásovom podvozku) - Každý pás je samostatne ovládaný - Dva hydromotory s vysokým výkonom zaisťujú pojazdovú rýchlosť 6 km/h - Pohon zabezpečuje dieselový motor s výkonom 35 hP - Rýchlosť pracovných otáčok 2400 za min. - Stroj je vybavený technológiou Disc Blade a protizáťažovým systémom No Stress - Počet nožov 4 x - Podávacie valce 2x s vlastným hydraulickým ovládaním a možnosťou regulácie - Štiepkuje drevnú hmotu do priemeru 16 cm - Safe-trak 16-23 poskytuje bezkonkurenčnú istotu pri práci v sklonitom teréne až do priečneho sklonu 35 stupňov - Maximálna svetlá výška je až 630mm - Výsuvné nohy na pásoch sa vysúvajú až o 452mm - Tento systém zdvihne celý štiepkovač a tým zabezpečí veľkú svetlú výšku, ktorá zabezpečuje komfortný pohyb terénom - Uzavretá poloha výsuvných nôh pojazdových pásov umožňuje prechod cez priestor úzky 740 mm, preto tento stroj poskytuje celkovú flexibilitu a použiteľnosť - Hlavnou výhodou takejto flexibility je odovzdanie stroja do miesta údržby - Dĺžka transportná 2377mm (max. 3458 mm) - Šírka minimálna 736mm - Šírka maximálna 1589mm - Výška minimálna 2410mm - Výška maximálna 3205mm - Hmotnosť 1400kg
Profi štiepkovač pre hygienu lesa 19-28
Profi štiepkovač pre hygienu lesa 19-28
Profi štiepkovač pre hygienu lesa SAFE-Trak 19-28 - tento stroj pracuje v terénoch, v ktorých by iní váhali pracovať - s kapacitou vstupného otvoru štiepkovača 190mm x 280mm – s kapacitou vstupného otvoru násypky 1200mm x 840mm – je určený do terénu (je na pásovom podvozku) - Každý pás je samostatne ovládaný – Pojazdové pásy možu byť vybavené ovládaním náklonu pojazdu pre každý pás samostatne (SURE TRAK), je to voliteľná opcia - Dva hydromotory s vysokým výkonom zaisťujú pojazdovú rýchlosť 6 km/h –zabezpečuje dieselový motor s výkonom 50 hP - Rýchlosť pracovných otáčok 1500 za min. - Stroj je vybavený technológiou Disc Blade a protizáťažovým systémom No Stress - Počet nožov 4 x - Podávacie valce 2x s vlastným hydraulickým ovládaním a možnosťou regulácie - Štiepkuje drevnú hmotu do priemeru 19 cm - Safe-trak 19-28 poskytuje bezkonkurenčnú istotu pri práci v sklonitom teréne až do priečneho sklonu 35 stupňov - Maximálna svetlá výška je až 630mm - Výsuvné nohy na pásoch sa vysúvajú až o 600mm - Tento systém zdvihne celý štiepkovač a tým zabezpečí veľkú svetlú výšku, ktorá zabezpečuje komfortný pohyb terénom - Uzavretá poloha výsuvných nôh pojazdových pásov umožňuje prechod cez priestor úzky 740 mm, preto tento stroj poskytuje celkovú flexibilitu a použiteľnosť - Hlavnou výhodou takejto flexibility je odovzdanie stroja do miesta údržby - Dĺžka transportná 3500mm (max. 4100 mm) - Šírka minimálna 1200mm - Šírka maximálna 2012mm - Výška minimálna 2390mm - Výška maximálna 2720mm - Hmotnosť 1800kg
Štiepkovač pre hygienu lesa
Štiepkovač pre hygienu lesa
Čo je hygiena lesa ? – LESNÍCKY NÁUČNÝ SLOVNÍK HOVORÍ: hygiena lesa je súčasťou ochrany lesa, do ktorej patria zásady a metódy prevencie poškodzovania lesných porastov alebo jej zmiernenia. - Opatrenia hygieny lesa sa uplatňujú v zdravých lesných porastoch so žiadnym či nízkym výskytom škodlivých činiteľov. - Ochrana lesa nadväzuje alebo vychádza z hygieny lesa. - Praktické zásady hygieny lesa nemôžu zostať obmedzované iba na ochranu lesa, musia sa stať neoddeliteľnou súčasťou lesného hospodárskeho plánovania. - Je potrebné začleňovať ciele ochrany lesov do všetkých ostatných odborov lesného hospodárstva. - Predpoklady preto musí zaistiť zákonodárna a normotvorná činnosť. - Ide o zákony na ochranu životného prostredia regulujúce emisie škodlivých látok do ovzdušia a vôd, vytvárajúce podmienky pre prevenciu lesných požiarov, znemožňujúcich pastvu a hrabanie steliva v lesných porastoch. - Patria sem i karanténne predpisy, zamedzujúce zavlečeniu škodlivých organizmov z iných častí sveta. - Dôležitú úlohu majú i oborové normy určujúce napríklad termíny odvozu neodkôrnatenej guľatiny z lesa alebo ich odkôrnenie pre odstránenie rizika premnoženia podkôrnych škodcov. - Dôležité je i stanovenie únosnosti stavu zveri. - Zásady hygieny lesa je potrebné rešpektovať už pri zakladaní lesných porastov uprednostňovaním prirodzenej obnovy, voľbou vhodných druhov, klonov (napr. cielené šľachtenie topoľov) proveniencia drevín. - Zmiešané, nie rovnako staré porasty sú odolnejšie proti škodlivým vplyvom a uchovávajú úrodnosť pôdy. - Veľký význam má ďalej ošetrovanie kultúr a výchova mladých porastov, pri ktorých musí byť dôkladne uplatňovaný včasný a zdravotný výber (napr. eliminácia medzihostiteľov chorôb – osiky v borových kultúrach ohrozených sosnokruhom). - Dôležité je zachovanie čistoty v porastoch včasným odvozom či asanácia ťažobného odpadu, aby sa zamedzilo premnoženiu podkôrneho hmyzu. - Rovnako podpora užitočných živočíchov ( čierna zver, hmyzožravci, netopiere, hmyzožraví vtáci, hmyzí parazitoidi a predátori a i.) patria k ďalším účinným spôsobom hygienických opatrení zmenšujúcim riziko poškodzovania lesných porastov.
Štiepkovač pre hygienu lesa
Štiepkovač pre hygienu lesa
Čo je hygiena lesa ? – LESNÍCKY NÁUČNÝ SLOVNÍK HOVORÍ: hygiena lesa je súčasťou ochrany lesa, do ktorej patria zásady a metódy prevencie poškodzovania lesných porastov alebo jej zmiernenia. - Opatrenia hygieny lesa sa uplatňujú v zdravých lesných porastoch so žiadnym či nízkym výskytom škodlivých činiteľov. - Ochrana lesa nadväzuje alebo vychádza z hygieny lesa. - Praktické zásady hygieny lesa nemôžu zostať obmedzované iba na ochranu lesa, musia sa stať neoddeliteľnou súčasťou lesného hospodárskeho plánovania. - Je potrebné začleňovať ciele ochrany lesov do všetkých ostatných odborov lesného hospodárstva. - Predpoklady preto musí zaistiť zákonodárna a normotvorná činnosť. - Ide o zákony na ochranu životného prostredia regulujúce emisie škodlivých látok do ovzdušia a vôd, vytvárajúce podmienky pre prevenciu lesných požiarov, znemožňujúcich pastvu a hrabanie steliva v lesných porastoch. - Patria sem i karanténne predpisy, zamedzujúce zavlečeniu škodlivých organizmov z iných častí sveta. - Dôležitú úlohu majú i oborové normy určujúce napríklad termíny odvozu neodkôrnatenej guľatiny z lesa alebo ich odkôrnenie pre odstránenie rizika premnoženia podkôrnych škodcov. - Dôležité je i stanovenie únosnosti stavu zveri. - Zásady hygieny lesa je potrebné rešpektovať už pri zakladaní lesných porastov uprednostňovaním prirodzenej obnovy, voľbou vhodných druhov, klonov (napr. cielené šľachtenie topoľov) proveniencia drevín. - Zmiešané, nie rovnako staré porasty sú odolnejšie proti škodlivým vplyvom a uchovávajú úrodnosť pôdy. - Veľký význam má ďalej ošetrovanie kultúr a výchova mladých porastov, pri ktorých musí byť dôkladne uplatňovaný včasný a zdravotný výber (napr. eliminácia medzihostiteľov chorôb – osiky v borových kultúrach ohrozených sosnokruhom). - Dôležité je zachovanie čistoty v porastoch včasným odvozom či asanácia ťažobného odpadu, aby sa zamedzilo premnoženiu podkôrneho hmyzu. - Rovnako podpora užitočných živočíchov ( čierna zver, hmyzožravci, netopiere, hmyzožraví vtáci, hmyzí parazitoidi a predátori a i.) patria k ďalším účinným spôsobom hygienických opatrení zmenšujúcim riziko poškodzovania lesných porastov.
Štiepkovač pre hygienu lesa
Štiepkovač pre hygienu lesa
Čo je hygiena lesa ? – LESNÍCKY NÁUČNÝ SLOVNÍK HOVORÍ: hygiena lesa je súčasťou ochrany lesa, do ktorej patria zásady a metódy prevencie poškodzovania lesných porastov alebo jej zmiernenia. - Opatrenia hygieny lesa sa uplatňujú v zdravých lesných porastoch so žiadnym či nízkym výskytom škodlivých činiteľov. - Ochrana lesa nadväzuje alebo vychádza z hygieny lesa. - Praktické zásady hygieny lesa nemôžu zostať obmedzované iba na ochranu lesa, musia sa stať neoddeliteľnou súčasťou lesného hospodárskeho plánovania. - Je potrebné začleňovať ciele ochrany lesov do všetkých ostatných odborov lesného hospodárstva. - Predpoklady preto musí zaistiť zákonodárna a normotvorná činnosť. - Ide o zákony na ochranu životného prostredia regulujúce emisie škodlivých látok do ovzdušia a vôd, vytvárajúce podmienky pre prevenciu lesných požiarov, znemožňujúcich pastvu a hrabanie steliva v lesných porastoch. - Patria sem i karanténne predpisy, zamedzujúce zavlečeniu škodlivých organizmov z iných častí sveta. - Dôležitú úlohu majú i oborové normy určujúce napríklad termíny odvozu neodkôrnatenej guľatiny z lesa alebo ich odkôrnenie pre odstránenie rizika premnoženia podkôrnych škodcov. - Dôležité je i stanovenie únosnosti stavu zveri. - Zásady hygieny lesa je potrebné rešpektovať už pri zakladaní lesných porastov uprednostňovaním prirodzenej obnovy, voľbou vhodných druhov, klonov (napr. cielené šľachtenie topoľov) proveniencia drevín. - Zmiešané, nie rovnako staré porasty sú odolnejšie proti škodlivým vplyvom a uchovávajú úrodnosť pôdy. - Veľký význam má ďalej ošetrovanie kultúr a výchova mladých porastov, pri ktorých musí byť dôkladne uplatňovaný včasný a zdravotný výber (napr. eliminácia medzihostiteľov chorôb – osiky v borových kultúrach ohrozených sosnokruhom). - Dôležité je zachovanie čistoty v porastoch včasným odvozom či asanácia ťažobného odpadu, aby sa zamedzilo premnoženiu podkôrneho hmyzu. - Rovnako podpora užitočných živočíchov ( čierna zver, hmyzožravci, netopiere, hmyzožraví vtáci, hmyzí parazitoidi a predátori a i.) patria k ďalším účinným spôsobom hygienických opatrení zmenšujúcim riziko poškodzovania lesných porastov.
+421 (0) 45 5445 570,569
+421 (0) 905 332 456