Technológia pre sústreďovanie dreva v mladých porastoch
POLANA01 obr.1
POLANA01 obr.1
Pojazdný lanový naviják PO.LA.NA01 je určený pre sústreďovanie dreva z výchovných ťažieb, v prvej a druhej etape prebierkových zásahov. Modifikácia stroja umožňuje jeho využitie i v prerezávkach. Stroj je určený pre profesionálne skupiny lesných robotníkov vykonávajúcich ťažbu dreva a pre drobných majiteľov lesa o výmere do 100 ha. Majiteľ lesa tento stroj využije vo výchovných ťažbách, na čistenie plôch po rubnej ťažbe, na prípravu a výrobu palivového dreva, prípravu dendromasy a za určitých podmienok i v rubnej ťažbe (sústreďovanie výrezov). Ekonomická výhodnosť použitia tohto stroja sa prejaví pri hŕbkovaní dreva na sústreďovacie linky a pri sústreďovaní dreva do maximálnej približovacej vzdialenosti 150 m. Pre obsluhu stroj zabezpečuje vysokú bezpečnosť práce. Pohon stroja je hydraulický. Všetky funkcie stroja sú diaľkovo ovládané. Stroj má kolesopásový podvozok 6x2. Stroj je robustne konštruovaný. Štít stroja je pevný nesklopný. Otočný oplen je mechanicky aretovaný s pevnými ramenami. Nakladacie rameno je pevné s jednou otočnou kladkou. Natláčacia radlica je mechanická, upevňuje sa ku stroju manuálne. Vedenie lana je vrchné / spodné. Pre zjazd strmými svahmi je stroj vybavený hydraulickou brzdou. Stroj spĺňa bezpečnostné predpisy štandardov ISO. Prepravu stroja na miesto práce obsluha vykoná na prívesnom vozíku. Vo výbave stroja je: sada náradia do prebierky, držiak JMP, JMP, sapina, sada kľúčov, úväzky PEWAG, klzné spony PEWAG, lano PHYTON.
POLANA01 obr.2
POLANA01 obr.2
Pojazdný lanový naviják PO.LA.NA01 je určený pre sústreďovanie dreva z výchovných ťažieb, v prvej a druhej etape prebierkových zásahov. Modifikácia stroja umožňuje jeho využitie i v prerezávkach. Stroj je určený pre profesionálne skupiny lesných robotníkov vykonávajúcich ťažbu dreva a pre drobných majiteľov lesa o výmere do 100 ha. Majiteľ lesa tento stroj využije vo výchovných ťažbách, na čistenie plôch po rubnej ťažbe, na prípravu a výrobu palivového dreva, prípravu dendromasy a za určitých podmienok i v rubnej ťažbe (sústreďovanie výrezov). Ekonomická výhodnosť použitia tohto stroja sa prejaví pri hŕbkovaní dreva na sústreďovacie linky a pri sústreďovaní dreva do maximálnej približovacej vzdialenosti 150 m. Pre obsluhu stroj zabezpečuje vysokú bezpečnosť práce. Pohon stroja je hydraulický. Všetky funkcie stroja sú diaľkovo ovládané. Stroj má kolesopásový podvozok 6x2. Stroj je robustne konštruovaný. Štít stroja je pevný nesklopný. Otočný oplen je mechanicky aretovaný s pevnými ramenami. Nakladacie rameno je pevné s jednou otočnou kladkou. Natláčacia radlica je mechanická, upevňuje sa ku stroju manuálne. Vedenie lana je vrchné / spodné. Pre zjazd strmými svahmi je stroj vybavený hydraulickou brzdou. Stroj spĺňa bezpečnostné predpisy štandardov ISO. Prepravu stroja na miesto práce obsluha vykoná na prívesnom vozíku. Vo výbave stroja je: sada náradia do prebierky, držiak JMP, JMP, sapina, sada kľúčov, úväzky PEWAG, klzné spony PEWAG, lano PHYTON.
POLANA01 obr.3
POLANA01 obr.3
Pojazdný lanový naviják PO.LA.NA01 je určený pre sústreďovanie dreva z výchovných ťažieb, v prvej a druhej etape prebierkových zásahov. Modifikácia stroja umožňuje jeho využitie i v prerezávkach. Stroj je určený pre profesionálne skupiny lesných robotníkov vykonávajúcich ťažbu dreva a pre drobných majiteľov lesa o výmere do 100 ha. Majiteľ lesa tento stroj využije vo výchovných ťažbách, na čistenie plôch po rubnej ťažbe, na prípravu a výrobu palivového dreva, prípravu dendromasy a za určitých podmienok i v rubnej ťažbe (sústreďovanie výrezov). Ekonomická výhodnosť použitia tohto stroja sa prejaví pri hŕbkovaní dreva na sústreďovacie linky a pri sústreďovaní dreva do maximálnej približovacej vzdialenosti 150 m. Pre obsluhu stroj zabezpečuje vysokú bezpečnosť práce. Pohon stroja je hydraulický. Všetky funkcie stroja sú diaľkovo ovládané. Stroj má kolesopásový podvozok 6x2. Stroj je robustne konštruovaný. Štít stroja je pevný nesklopný. Otočný oplen je mechanicky aretovaný s pevnými ramenami. Nakladacie rameno je pevné s jednou otočnou kladkou. Natláčacia radlica je mechanická, upevňuje sa ku stroju manuálne. Vedenie lana je vrchné / spodné. Pre zjazd strmými svahmi je stroj vybavený hydraulickou brzdou. Stroj spĺňa bezpečnostné predpisy štandardov ISO. Prepravu stroja na miesto práce obsluha vykoná na prívesnom vozíku. Vo výbave stroja je: sada náradia do prebierky, držiak JMP, JMP, sapina, sada kľúčov, úväzky PEWAG, klzné spony PEWAG, lano PHYTON.
+421 (0) 45 5445 570,569
+421 (0) 905 332 456